Mekaniseringen av det svenska jordbruket

Ibland är det värt att ta sig en tillbakablick på de teknologiska under som för oss tillhör vardagen. De flesta industrier idag förlitar sig stort på mekanisering och automatisering, men kanske inget har varit så betydelsefullt i vår teknologiska historia som mekaniseringen av jordbruket.

Omställningen som jordbruket har fått genomgått under de senaste århundradena har betytt väldigt mycket för vår välfärd. Den så kallade agrara revolutionen svepte över Europa under 1700-talet och tack vare de tekniker, teorier och inte minst teknologiska skapelser, började man vägen mot det moderna jordbruket idag.

För drygt 150 år sedan ansågs en bra spannmålsskörd vara omkring 700 kg spannmål per hektar. För att uppnå detta var man tvungen att lägga ned ungefär 150 arbetstimmar per hektar och år. Idag har detta ökat tiofaldigt och ligger nu på 7 000 kg spannmål per hektar, och för att få en sådan skörd krävs i regel endast 4-5 timmar per hektar och år. Nästan hälften av denna tid är då också avsatt för plöjning.

Tack vare detta kan man säga att mekaniseringen av jordbruket mer eller mindre friställt nästan hela befolkningen från lantbruksarbete. Något som var sysselsättningen för nästan 90 % förr i tiden.

Det gjorde det även möjligt att tämja vildare marker och förvandla dessa till brukbar åkermark. Viktigast för oss här i Sverige var ju så klart att gör om skogsmarker till åker, något som vi kunde göra på större skala då skogsbruket även utvecklades och maskineriet förbättrades även här. Detta fortsätter dessutom att utvecklas och vi har idag tillgång till betydligt mer avancerad teknik än bara för något årtionde sedan.

Mekaniseringen av jordbruket kan sägas ha möjliggjort hela den industriella revolutionen då det frigjorde så pass mycket tid att många hade möjligheten att ägna sig åt annat som kunde förbättra inte bara deras egna liv utan livet för alla andra också.

About Author: rnn.yqe.