Solljus i alla rum

Med hjälp av intelligent och genomtänkt ljussättning går det att få en trevlig miljö på de flesta platser vi vistas, vare sig det är på arbetet eller i hemmet. Men det finns rum som är svåra att få trivsamma och det är oftast av en anledning – det finns ingen tillgång till solljus.

Solljus har visat sig vara en viktig faktor för vår trivsel och det finns forskning som tyder på att många av oss presterar mer än 10 procent bättre i en miljö där vi har tillgång till solljus jämfört med då vi sitter i lokaler helt utan dagsljus.

Parans är ett svensk innovationsföretag som har hittat lösningen på det här problemet. Deras svenska uppfinning är utvecklad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har erhållit flera klimatpriser. Med hjälp av speciella mottagare och optiska linser fångar de in solljuset under dagen. Solljuset leds därefter vidare genom fiberoptiska kablar och används sedan för att ge ett behagligt dagsljus i de utrymmen som tidigare känts mörka och otrivsamma.

Nu arbetar redan många av oss i rum med fönster, då det är de platser vi gärna väljer först. Däremot placeras konferenslokaler, fikarum, lunchrum och andra möteslokaler ofta på de utrymmen som blir över, det vill säga i mitten av våningsplanen och i källare. Det är framförallt i sådana lokaler som det vidareledda solljuset är tänkt att användas.

Det är många som har upplevt konferenslokaler tröttande, men kanske trott att det berott på dålig ventilation och syrebrist. Förhoppningen är att den här nya tekniken nu ska skapa mötesmiljöer som blir både mer trivsamma, kreativa och produktiva.

About Author: rnn.yqe.