Varför behöver ditt företag ett högt OEE/TAK-värde?

OEE star för Overall Equipment Effectiveness. Det är en amerikansk term och används som ett nyckeltal för att visa hur effektiv produktion ett företag har. Den svenska översättningen är TAK, något som står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte.

När man mäter tillgängligheten så räknar man upp hur stor del av den tid man planerat använda en viss maskin för produktion som i slutändan används för just produktion. Om allt går efter planerna så ligger tillgängligheten på 100 % men så fort det blir stopp av någon anledning, som exempelvis på grund av ett fel i maskinen, så minskar tillgängligheten eftersom maskinen inte går att använda alls. Anläggningsutnyttjande är ett mått som anger hur väl man använder sig av en maskin. Om maskinen inte används till sin fulla potential, eller till den nivå som på något sätt anges som den fulla effekten, så minskar detta mått.

Kvalitetsutbyte, den sista variabeln, anger hur stor del av produktionen som företaget sedan kan sälja till fullt pris. Detta värde minskar bland annat när produkter av någon anledning blir defekta eller helt enkelt säljs för ett lägre pris än vanligt. Tillsammans så anger dessa tre variabler hur effektiv produktion företaget har. Här märker du även snabbt om det finns något som inte fungerar så bra, vilket ger dig chansen att åtgärda detta och på så sätt öka lönsamheten och effektiviteten.

Det finns många bra företag som tillhandahåller system där du snabbt kan mäta och få in all den information du behöver för att få ett OEE/TAK-värde. Med system från företag som bland annat Axxos.se och så vidare kan du fort få besked om hur dessa tre nyckelvärden förändras och vad det är som gör att de ändras. Att hela tiden vara på uppdaterad med hur läget ser ut i produktionen är viktigt eftersom du då snabbt kan upptäcka eventuella fel och begränsningar.

About Author: rnn.yqe.